Leden

 

Om een goed evenwicht te hebben in de diverse sectoren die zijn te onderscheiden in het vastgoed en om exclusiviteit en het jonge en dynamische karakter te waarborgen, zijn er voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap. Leden zijn werkzaam of woonachtig in de regio Achterhoek, zijn actief op het gebied van vastgoed of bouw en zijn bij aanvang maximaal 40 jaar. De leden zijn verdeeld in 10 verschillende disciplines en per discipline is een maximum van 9 leden:

 

Leden kunnen online met elkaar in contact komen via de Linked In-GROUP: JBVA

De vereniging streeft naar een ledental tussen de 40 en 50, omdat bij deze groepsgrootte het ‘goed leren kennen van elkaar’ en het ‘opbouwen van een netwerk’ optimaal is. Ambitie, werkervaring en de bereidheid tot actieve deelname aan de vereniging zijn een pre voor de toelating. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 150,- per jaar en moet bij opzegging voor 31 december van het laatste lidmaatschapsjaar worden opgezegd.