Bijeenkomst oktober 2017: Koepelgevangenis Arnhem

De koepelgevangenis, gelegen in de wijk Lombok in Arnhem, is een voormalige gevangenis, die in 1886 door Johan Metzelaar werd ontworpen. De koepel in Arnhem was onderdeel van de penitentiaire inrichting De Berg. Op 22 maart 2013 kwam het nieuws dat deze inrichting gesloten zou worden. Het complex diende daarna niet meer als gevangenis, maar als huis van bewaring. In september 2015 wees het COA het huis van bewaring aan als opvangcentrum voor de vluchtelingen die de EU binnenkwamen. Inmiddels zijn de vluchtelingen elders gehuisvest en heeft de Rijksvastgoeddienst een aanbesteding doorlopen met het doel het complex te verkopen.

We zijn de rondleiding gestart met een korte toelichting op het vroegere gebruik en het verkoopproces door Rijn Platteel van De Kabath, die het complex tijdelijk beheert. Vervolgens kregen we een rondleiding door de voormalige bewaarhuis, waarbij onder andere de fameuze koepel zal worden bezocht. Als passende afsluiting wordt in de omgeving het gebruikelijke hapje en drankje genuttigd.